NASI SPECJALIŚCI

 • alergologii
 • chirurgii
 • dermatologii-kosmetologii
 • fizjoterapii
 • ginekologii

 

 • laryngologii
 • neurologii
 • psychiatrii
 • radiologii
 • stomatologii
 • urologii

E-RECEPTY

e-recepty można zamawiać pisząc na adres: info@medikon.net.pl

E-SKIEROWANIA

e-skierowania można zamawiać pisząc na adres: info@medikon.net.pl

Informacja dla Pacjentów

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medikon” informuje, że w ramach oferowanych świadczeń medycznych Pacjenci mogą korzystać z „teleporady”.

 • Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na odległość w tym przypadku przez lekarza przy użyciu telefonu.
 • Ustalenie terminu teleporady (dnia i godziny) odbywa się poprzez kontakt Pacjenta z rejestracją - pod nr tel. 22 755 50 61 lub 22 755 20 13.
 • Teleporada odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego przez lekarza z Pacjentem i polega na udzieleniu świadczenia zdrowotnego na odległość.
 • W przypadku braku kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady lekarz podejmuje trzy próby kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady.
 • Pacjent podczas udzielania teleporady jest informowany o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.
 • Pacjent ma możliwość otrzymania e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych, w tym celu pacjent powinien zgłosić stosowne zapotrzebowania do przychodni, drogą:

- telefoniczną,

- e-mail,

- poprzez portal społecznościowy Facebook.

W przypadku braku powyższych możliwości po stronie pacjenta, zgłoszenie powinno być dokonane w rejestracji przychodni, osobiście bądź za pośrednictwem osoby trzeciej.

 • Pacjent otrzymuje informację o wystawieniu e-recepty: - poprzez wiadomość SMS,

- telefonicznie,

- e-mail,

- poprzez system pacjent.gov.pl.

W sytuacji braku możliwości wskazanych powyżej informacja udzielana jest w rejestracji przychodni (po zgłoszeniu zapotrzebowania pacjent informowany jest od której godziny określonego dnia e-recepta może być odebrana).

 • Pacjent ma możliwości założenia Internetowego Konta

Pacjenta, szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://pacjent.gov.pl/ lub w rejestracji.

 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Informacja sporządzona w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu paragraf 3 punkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r., poz. 1395).

Pliki do pobrania

 

badanie ginekologiczne w Medicon prywatna przychodnia grodzisk mazowiecki wnętrze gabinetu specjalistycznego Medicon prywatna klinika grodzisk mazowiecki

Prywatna przychodnia w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki oferuje swoim mieszkańcom szereg publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia. Klinika medyczna MEDIKON jest jedną z nich. Co wyróżnia Nas na tle pozostałych?

MEDIKON działa jako prywatna przychodnia i prywatna klinika oferująca szeroki zakres usług medycznych – od badań diagnostycznych, przez konsultacje, aż po leczenie. Nasza klinika zatrudnia szereg specjalistów, których wiedza i doświadczenie poparte dostępem do najnowocześniejszej aparatury medycznej pozwalają nam jeszcze lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby pacjentów niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Przyszłym mamom oferujemy KTG płodu, pacjentom uskarżającym się na częste infekcje uszu lub górnych dróg oddechowych pomaga wykwalifikowany laryngolog, a ze zmianami skórnymi radzi sobie doświadczony dermatolog.

Prywatna klinika realizująca kontrakty z NFZ

Wychodząc naprzeciw potrzebom Naszych Pacjentów świadczymy kompleksowe usługi medyczne zarówno w ramach prywatnych wizyt u specjalistów, jak i realizacji kontraktów NFZ. Pacjentom Narodowego Funduszu Zdrowia staramy się zapewnić jak najlepsze warunki leczenia, przede wszystkim poprzez skracanie do absolutnego minimum czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty.

Wszystkim Pacjentom kliniki medycznej MEDIKON zapewniamy profesjonalną i fachową pomoc. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą naszej przychodni, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu z rejestracją.